Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Postup řešení revitalizace

Pro každý projekt sestavujeme profesionální tým manažerů z dané oblasti, který má za úkol realizaci schváleného řešení. Navíc má revitalizovaná firma přinést novou energii a motivaci stávajícím zaměstnancům.

Nový nezatížený manažerský tým má dobrou pozici při zavádění systémů řízení, obchodu, ekonomiky, marketingu s velkým důrazem na snižování nákladů, zvyšování produktivity a zvyšování výnosů.

Na základě provedené analýzy a definovaných cílů optimalizujeme organizaci a systém řízení firmy s cílem zvýšit efektivitu, prosperitu a celkový rozvoj firmy.

Prověřujeme strategickou orientaci firmy, pomáháme při definování strategického cíle firmy, vytvoření pozitivních vztahů mezi firmou a okolním světem, vytváření pozitivních vztahů s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi (např. bankami).

Při výběru vhodných odborníků k sestavení týmu vycházíme z vlastních personálních databází a z nabídky personálních poradenských firem. Vybraní manažeři procházejí psychologickými testy.

Nový tým má podporu poradního grémia společnosti ke všem důležitým problémům revitalizované firmy.

Pro kontrolu zadavatelem stanovujeme v rozpracovaném návrhu řešení etapové cíle, při kterých je možné vyhodnotit úspěšnost nápravných kroků.

Společnost je odměňována z dosažených výsledků, které jsou dohodnuty a odsouhlaseny zadavatelem. Výsledky jsou měřeny např. dosaženým hospodářským výsledkem, snížením pohledávek, zvýšením obratu atd. podle typu podniku a jeho situace.

V intencích podmínek zadavatele má krizový tým možnost vyhledání vhodného investora, restrukturalizaci úvěrového zatížení.

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Postup řešení revitalizace

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti