Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Základní údaje o firmě

Od samého počátku se společnost orientovala na poskytování komplexních služeb. Na základě získaných zkušeností a poznatků můžeme v současné době nabídnout všem obchodním partnerům spolupráci při veškerých činnostech, které jsou doprovázeny informacemi o jejich hospodářských aktivitách, včetně prezentace těchto informací ve vztahu k ostatním subjektům tržního prostředí a poskytování podpory při vyhledávání strategických partnerů.

Pracovní tým agentury tvoří kolektiv mladých lidí, pro které jejich práce znamená seberealizaci a růst profesních ambicí. Profesionalita našich zaměstnanců v teoretické, odborné a praktické oblasti poskytování inkasních a ekonomických služeb se vyvíjela zároveň s rozmachem exportního a importního obchodování s citlivým přístupem ke změnám v našem právním řádu.

Ochrana osobních údajů a ostatních informací, o kterých se v souvislosti s realizací zakázky personál společnosti dozví, je etickým kodexem firmy a jejím vybavením před neoprávněnými třetími osobami zaručena.

Službu společnosti poskytujeme svým klientům na celém území České republiky. Realizace vlastní zakázky probíhá po dohodě s klientem v zákonem stanoveném nejkratším možném časovém rozpětí. Upřednostňujeme individuální postup realizace konkrétní zadané zakázky s přihlédnutím k požadavkům oprávněného.

Jedním z nejdůležitějších požadavků trhu je kvalita poskytovaných služeb. Vzhledem k tomu, že cílem veškerých činností prováděných firmou je navázání dlouhodobých oboustranně výhodných vztahů s klienty, usiluje společnost o kvalitní a zodpovědné řešení problémů svých klientů a profesionální podporu vytvářených projektů.

Za účelem zvýšení prestiže firmy a prezentace záruk kvalitního provádění nabízených služeb se řídíme etickým kodexem a základními pravidly profesionálního poradenství v České republice, vydanými Asociací pro poradenství v podnikání ČR.

Poskytujeme nebo zprostředkováváme následující služby:

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Základní údaje o firmě

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti