Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Platební dohled

V rámci této služby naše společnost zajistí všechny činnosti po vystavení faktury. Klient jen dodává v dohodnutých termínech elektronicky saldokonto odběratelů a o všechny další záležitosti se postará naše inkasní oddělení.

Po uzavření mandátní smlouvy a obdržení podkladů naši pracovníci vyhodnotí platební historii odběratele a určí optimální načasování akcí s cílem přesunout odběratele z kategorie po splatnosti do kategorie ve splatnosti.

Provádění platebního dohledu nad zákazníky mandanta včetně podmíněného odkupu pohledávek na základě smlouvy o postoupení pohledávky za předem sjednanou úplatu. Tato činnost prováděná od vystavení a odsouhlasení fakturace mezi věřitelem a dlužníkem až do konečné úhrady připsáním na účet mandanta zahrnuje telefonické a písemné upomínky dlužníka, výzvy ke splacení dluhu, stupňující se nepřetržité urgence včetně osobních návštěv dlužníka, sjednání splátkových kalendářů smluvně podložených a zajištěných

Výhody

Doklady potřebné pro zahájení zrychleného inkasa

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Platební dohleds

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti